מה זה חוק פנסיה חובה

חוק פנסיה חובה נכנס בתוקפו בראשון לינואר 2008 חוק זה מחייב כל מעסיק להפריש סכום של 0.833% מהמשכורת של העובד, ולהוסיף גם הוא 0.833% לטובת החיסכון הפנסיוני. בנוסף המעביד צריך גם להפריש עבור קרן פיצוים 0.833%. אחוזים אלו יגדלו בכל שנה. ב- 2010 האחוז יעמוד על 2.5% כלומר 7.5% חודשיים. ב- 2011 יגדל אחוז זה ל- 3.33% וסך ההפרשה יגיע ל- 10%, בשנת 2012 ל- 4.16% סך של 12.5% ובשנת 2013 ל- 5% כשהסך הכולל יהיה 15%.

החוק מחייב שכל שכיר או שכירה- גבר מגיל 21 ואישה מגיל 20 יתחילו את החיסכון הפנסיוני שלהם. חיסכון פנסיוני כולל בתוכו את קרנות הפנסיה, קופות גמל וביטוח מנהלים.

במשק הישראלי עד לתאריך זה לא הייתה החובה להפריש לחסכון פנסיוני. במוסדות ממשלתיים ובארגונים ההסתדרותיים הייתה קרן פנסיה לעובדים, אך בסקטור הפרטי היו הסכמים אישים. שלעיתים הפרישו סכום מסוים עובר קופת גמל או ביטוח מנהלים וזאת על פי החוזה האישי. הסדרים אלו שלא עוגנו בחוק גרמו להרבה מרירות ומפחי נפש בגלל חוסר שיווין בין עובדים בחברות גדולות שלהם בדרך כלל היו ועדי עובדים שדאגו לפנסיה לבין האחרים שלא היה להם מי שידאג להם.

הבדל זה גרם לעיתים לכך שעובדים שנהנו מחסכון לפנסיה, לא שינו את מקום עבודתם רק בגלל הפחד לאבד זכות זאת. כל המשגים האלו תוקנו על ידי שינוי החוק. החוק החדש מאפשר לכל השכירים את ההגנה במידה שווה לעת פרישה ולכולם ישנה הזכות לחיסכון פנסיוני.

את החיסכון הפנסיוני אפשר יהיה לקבל כקצבת זקנה בהגיע זמן הפרישה, במקרה של אובדן כושר עבודה, או כקצבת שאירים במקרה של פטירה.

הודות לחוק זה יותר ממיליון אנשים חדשים נוספו לחיסכון הפנסיוני. חיסכון זה יעזור בעתיד למזער את אחוזי העוני בקרב הזקנים. מאד מצער לקרא בעיתונים על כך שזקן אחד מבין כל חמישה זקנים נמצא על סף קו העוני. התקווה היא שכל אחד שיגיע לגמלאות יוכל לקבל קצבה של לפחות 3850 ₪ לחודש. כמובן שאלו שהתחילו לחסוך רק בשנים האחרונות והפרישה שלהם קרובה לא יגיעו לסכום זה. אך זהי המטרה לעתיד בעבור כלל האוכלוסייה.