מה היתרונות של התחלת החיסכון הפנסיוני בגיל מוקדם ?

אנחנו מפקידים לקרן הפנסיה שלנו שנה אחר שנה, כאשר סכום החיסכון שמצטבר שם אמור להיות גדול מספיק בכדי לאפשר לנו לפרוש ובכבוד. השאלה היא איך זה יתכן שההפקדה החודשית מהשכר שלנו תאפשר לחסוך מספיק לקצבת הפנסיה שלנו?.

ראשית כל חשוב להבין שכאשר אנחנו חוסכים כסף אנחנו מצפים לקבל החזר כלשהוא על הכסף שאנו מפקידים. זו בדיוק הריבית. כשאנו חוסכים לתקופה ארוכה ולא מושכים את הכסף, הריבית שנקבל אחת לחודש או שנה מתווספת לחיסכון וצוברת ריבית. זה מה שנקרא אפקט ריבית דה ריבית. כלומר הריבית על הריבית. נניח שהיינו יכולים לצבור תשואה קבועה של עשרה אחוזים מדי שנה על החיסכון שלנו. אם חסכנו 1,000 שקלים בשנה הראשונה בסופה יהיו לנו 1,100 שקלים יחד עם הריבית. בשנה השניה 1,210 כי גם אותם 100 שקלים צברו ריבית. אחרי 10 שנים יהיו לנו 2,600 מאותו חיסכון של 1,000 שקלים.

איך כל זה משפיע על הפנסיה?

הריבית דה ריבית היא כוח. הקרן ממשיכה את זה. חיסכון למשך שנים רבות. מדי יום מחושבת התשואה בקרן בהתאם למסלול שבחרנו. תשואה זו מתווסת לחיסכון בקרן וזו שתוחשה למחרת, מתחשבת גם בסכום הנוסף שהתווסף וגם הוא משתדרג כתוצאה מהריבית. לאורך שנות החיסכון הארוכות בקרן הפנסיה, אפקט הריבית דה ריבית יגדיל את החיסכון שלנו באופן ניכר ומשמעותי. אם נחזור לדוגמא שלנו ונתייחס לתקופהשל 25 שנה נגלה כי נצבור מעל 10,800 שקלים מאותה הפקדה בודדת. תשואה מצטברת של 983%. זו הסיבה שמומלץ להפקיד את הכסף בקרן הפנסיה כמה שיותר מוקדם. כל שנה נוספת החיסכון יגדל באופן משמעותי.