מהי קרן פנסיה

קרן פנסיה הינה הקרן שהקים המעביד כדי לארגן את ההשקעה של כספי הפנסיה של העובדים שלו , כספים אלו נתרמו על ידי המעביד והעובדים. מטרת הקרן היא ליצור צמיחה יציבה לטווח הארוך, ולספק קצבאות עבור העובדים כשהם מגיעים לגיל הפרישה . קרנות הפנסיה בדרך כלל מנוהלות על ידי איזה מתווך פיננסי עבור החברה ועובדיה, אך ישנם כמה חברות גדולות מנהלות קרנות פנסיה של עובדיה באופן עצמאי.

בדרך כלל קרן הפנסיה הינה איסוף כספים מהמעסיק והפועלים על מנת להשקיע את הרווחים בניירות ערך ונכסים אחרים, ולשלם הטבות לפנסיונרים מאוצרות הקרן שהצטברו . הקרן כוללת מסמך מדיני להשקעה שמתאר את מהות הנכסים שבהם קרנות הפנסיה יכולים להשקיע. באופן מסורתי, תוכנית ההשקעה של קרן הפנסיה די שמרנית ולפעמים מגבילה את ההשקעות שלה באיגרות חוב ממשלתיות או קצבאות לביטוח חיים.

קרן הפנסיה היא הקרן שמפרישים אליה העובד יחד עם המעביד עד 20% משכרו של העובד, ואם הוא עצמאי עד 16% משכרו מדי חודש לאורך כל שנות העבודה. במקרה של שכיר המעביד הוא זה שמפריש סכום מיוחד לפי בחירתו ואם אתם עצמאיים ההפרשות הללו תעשו אותם באופן עצמאי . מטרת הקרן היא להעניק קיצבה חודשית לגיל השלישי על מנת שיחיו בכבוד ולהנות מהכנסה חודשית למחייתם ולקיומם . ככל שמתחילים לחסוך מוקדם יותר, כך הסכום של הקיצבה יהיה גבוה יותר .
קרן פנסיה מחולקת לשני מסלולים עיקריים שהם מסלול קרן פנסיה מקיפה ומסלול קרן פנסיה כללית :

קרן פנסיה מקיפה הינה הקרן שתספק למבוטח ולבני משפחתו אחרי מותו תשלום חודשי והגנה מקסימלית .  ז"א שהיא תספק תשלום קיצבה חודשי למבוטח אחרי פרישתו או במקרה של אובדן כושר עבודה ותגן על משפחתו בהעברת הקיצבה לידם אחרי מותו .

 קרן פנסיה כללית הינה הקרן הבסיסית שדרכה המבוטח יוכל לקבל אך ורק קיצבה חודשית במהלך חייו לאחר פרישתו ולא יהיו תנאי אובדן כושר עבודה או פטירה כמו שיש בקרן המקיפה לכן היא גם נקראת קרן בסיסית.

חוק פנסיה הינו חובה על כל מעסיק ועובד במדינה . לפנסיה ישנם מסלולים וכל עובד במדינת ישראל יש לו את הזכות לבחור מה כדאי לו ומה לא .

למידע נוסף: ניהול תיקי השקעות, ira, תיקון 190