כיצד בנוי חיסכון פנסיוני ומה שונה בין החסכונות השונים?

אנשים רבים לא מודעים לכך שכאשר הם יגיעו לגיל הפנסיה, ההכנסה החודשית שלהם תרד באלפי שקלים לחודש. בנוסף, אחוז גבוה מהאזרחים בישראל מבזבזים את הכספים שנחסכו בקרנות ההשתלמות. קיימת חשיבות רבה לחיסכון הפנסיוני. למעשה, החיסכון נצבר באמצעות הפקדות חודשיות שמהוות חלק מההכנסה השוטפת שלנו וזה בעצם אחד מההכנסות העיקריות לאחר הפרישה מהעבודה.

בעידן המודרני בו תוחלת החיים רק עולה בהתמדה, שנות עבודה מעטות אינן יכולות לממן שנות פרישה רבות כל כך, בטח לא ברמת חיים סבירה כמו שהיינו רוצים. זו הסיבה, שיש להקפיד על פתיחה של חיסכון פנסיוני, כמה שיותר מוקדם.

כספי החיסכון הפנסיוני עוברים למבוטח בשלושה מצבים עיקריים:

  1. עם הגיעו לגיל הפרישה
  2. במקרה של אובדן כושר עבודה
  3. במקרה של מוות בטרם עת (הכסף שנצבר מועבר למוטבים).

יש הבדל בין תכנית חיסכון פנסיוני לבין תכנית חיסכון רגילה בבנק, כאשר התכנית הפנסיוני כוללת שלושה מרכיבים עיקריים.

מהו התקציב לטובת החיסכון הפנסיוני?

יש הפקדות של מעסיק והפקדות של עובד.

  • •     8.33% לפיצויים – בגין כל שנת עבודה  מגיע שכר חודשי אחד. בסוף כל שנה נצבר חודש אחד של שכר
  • •     5% תגמולי מעסיק
  • •     2.5% – אבדן כושר עבודה

למעשה, חשוב לבוא ולומר שגם הפיצויים וגם התגמולים הם חלק מהתכנית הפנסיונית וחלק מהאנשים מתבלבלים ומושכים רק את הפיצויים וחושבים שזה חלק נפרד מהתכנית. מדובר בנגזרת של כל ההפקדות כולל הפיצויים ולכן חשוב שלא למשוך את הפיצויים כדי לא לפגוע בחיסכון בגיל הפרישה. אחוז ההפקדות של העובד נע בין 5%-7% כאשר העובד חייב להפקיד לפחות כמו תגמולי המעסיק. שתי ההפקדות מהוות את התקציב בחיסכון הפנסיוני.

ניתן לחסוך באמצעות קרן פנסיה שהיא תכנית המשלמת קצבה בגיל פרישה, ביטוח מנהלים שזו תכנית המשלמת קצבה ומשווקת על ידי חברות הביטוח וקופת גמל שאיננה משלמת קצבה ומשווקת על ידי בתי ההשקעות.