חוק התספורות

מהו חוק התספורות? חוק התספורות שאושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת הינו הצעת חוק ממשלתית ביחד עם הצעת חוק פרטית שהוצעה ע"י שני ח"כ של מרצ וש"ס – ח"כ זהבה גלאון יו"ר מרצ וח"כ יצחק וקנין ש"ס אשר מסבירים- "אין עוד הפקרה לחסכונות הפנסיה בידי הטייקונים".
החוק יחייב מינויו של מפקח עו"ד או רו"ח שיוודא שהגופים והמוסדות שמנהלים את חסכונות הפנסיה של הציבור אינם מסכימים להסדרי חוב המשרתים את מטרותיהם של בעלי הון ממונפים וטייקונים בעולם העסקים להשתמש בחסכונות של הציבור "על חשבון אינטרס החוסכים". לכן החוק מגביל הסדרי חוב של חברות ומונע מפגיעתו של הציבור הרחב אשר חוסך בגופים מוסדיים שמשקיעים בחברות גדולות.
המומחה ימונה מטעם בית המשפט ויהיה בעל השכלה פיננסית וחשבונאית כך שהוא ימונה כבר בשלב המו"מ בין חברת האגרות חוב לבין הבעלים, הוא רשאי לנהל ולסייע בניהול המו"מ והגשת חוות געת מטעמו לבית המשפט. המומחה יבחן נושאים משפטיים הקשורים לחברות והאם ההסדר המוצע פטור מאחריות אישית של ואם בכלל קיימת עילת תביעה משפטית או צד ג' שלא צריך להיות כמו מכירת החברה , מניות ועוד.
הצעת החוק הזו "תחייב מינוי מפקח שיוודא שהגופים המוסדיים המנהלים את חסכונות הפנסיה של הציבור לא יסכימו להסדרי חוב תספורתיים, המשרתים את מטרותיהם של בעלי הון ממונפים על חשבון אינטרס החוסכים".