החזרי מס

ישנם מקרים רבים בהם אגף מס הכנסה חייב לכם כספים, ולא רק אתם אלו החייבים. מקרים אלו מתבססים לרוב על טעויות הקשורות בדיווחים בלתי נכונים, או נתונים אישיים אשר השתנו, כאשר אתם או המעביד שלכם שכחתם לדווח אודותם, או דיווחתם עליהם באופן שגוי.

בדיקת החזרי מס יכול לבצע עבורכם רואה החשבון או חברה מקצועית הפועלת בתחום. ישנם פרמטרים רבים אשר עשויים לזכות אתכם בהחזר ולעיתים הוא יגיע לכם בשל יותר מסיבה אחת. חלק מהנתונים הקובעים בדבר החזרי מס עשוי להיות כאשר דיווחתם אודות הכנסה גבוהה מהרגיל, או שמס הכנסה חישב עבורכם מראש תעריף מס גבוה בהסתמך על נתוני ההכנסה הקודמת במקום העבודה או בעסק. במקרים אלו יש לדווח אודות הנתונים הבלתי עדכניים, בצירוף המסמכים המוכיחים זאת. סיבות נוספות קשוןרות בחתימת אבטלה במהלך השנה, שלך או של בן זוגך, מספר הילדים בבית אשר עשוי להשתנות מעת לעת ועוד.

בנוסף, זכאים רבים מאנשי העסקים העצמאיים להחזרי מס של הון חוזר, במקרה שבו ישנם הפסדים לעסק, באותה שנת מס. הון חוזר כולל את ההון והנכסים של העסק כאשר מופחתים מהם ההתחייבויות העתידיות הרשומות לחובת העסק. כאשר העסק נמצא בחובה באותה השנה הוא זכאי לקבל החזר כספי בשל הפער בין ההוצאות, כאשר מראש נגבה ממנו מס הכנסה עודף.
בכדי להשיג את החזרי המס של הון חוזר, יש להגיש את הטפסים הנכונים לסניף מס ההכנסה באיזור מגוריכם, אשר אליו אתם שייכים. הדו"ח המורכב יכלול את כלל הרווחים וההפסדים שלכם בשנת המס המדוברת. המס העודף אשר שילמתם ישוב אליכם במירוף הצמדה וריבית.

החזרי מס עשויים להגיע לכם גם במקרה ושהיתם בחו"ל לצורך עבודה או שבתם מחו"ל לאחר תקופה בה חייתם מחוץ לישראל.

במידה ואין ברצונכם לעמוד מול הבירוקרטיה הכרוכה בהחזרי מס תוכלו לשכור את שירותיה של חברה מקצועית העוסקת בייעוץ מס ומטפלת בהחזרי מס מול הרשויות. עובדיה המקצועיים של החברה יבצעו עבורכם את הבדיקה על כל פרטיה, בצירוף המסמכים המסויימים שתתבקשו להמציא, וכל זאת מבלי לדרוש מכם תשלום מראש. רק לאחר קבלת ההחזרים תתבקשו להפריש עבור החברה את סכום הכסף, באחוזים מהחזר המס, כפי נקבע במעמד בקשת השירות.