ביטוח מנהלים

הינו סוג של חיסכון פנסיוני , סכום כספי המתקבל לאחר פרישתו של בעל החיסכון ממקום עבודתו בשל הגיעו לגיל הפרישה (לפי החוק), אובדן כושר העבודה אצל המבוטח או במקרה של מוות שבו החיסכון מועבר לבעל זכות אחר אשר מופיע בביטוח .

"ביטוח מנהלים" הוא חוזה בין הלקוח לחברת הביטוח המספקת שירות זה , חוזה מסוג זה נקרא "פוליסת ביטוח מנהלים"

"פוליסת ביטוח מנהלים" מתחלקת לשני סוגים : פוליסת ביטוח מנהלים לשכיר ופוליסת ביטוח מנהלים לעצמאי .

   פוליסת ביטוח מנהלים לשכיר–  החוזה בין העובד השכיר לבין חברת הביטוח דרך המעביד עצמו . הפקדת סכום חודשי מסויים משכרו של העובד במהלך כל תקופת עבודתו בנוסף להפקדת סכום אחר מהמעביד לחברת הביטוח . אחוז ההפקדה הינו תלוי במשכורת שמקבל השכיר בכפוף לתנאי הפוליסה וחברת הביטוח.

   פוליסת ביטוח מנהלים לעצמאי – חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח. שונה מביטוח מנהלים לשכיר, בזה שפוליסה זו מציגה רק שני צדדים ולא שלושה , אשר הם המעסיק-העצמאי וחברת הביטוח . לפי כך , הפקדת סכום כספי לחברת הביטוח מתבצע על ידי המבוטח בלבד שהינו במקרה זה העובד העצמאי .

   הסכום הכספי המופקד לחברת הביטוח על ידי המבוטח העצמאי בתוכנית "ביטוח מנהלים לעצמאי" הינו מהווה בערך כפליים מהסכום שהשכיר מפקיד . אך עצמאי שמפקיד סכום לביטוח מנהלים יהיה זכאי לזיכוי מס על כל הפקדות הכסף שהעביר לתוכנית זו . זיכוי המס לשכיר על סכום ההפקדה הינה עד לתקרה של שכר מסויים  .

   "פוליסת ביטוח מנהלים" יכולה להכיל תוכניות ביטוח אחרות כמו ביטוח אובדן כושר עבודה , ביטוח במקרה מוות וכו'…

   סכום הפוליסה לאחר פרישתו של המבוטח תלוי בכמה גורמים המשפיעים על אותו סכום, כמו מספר השנים מתחילת הביטוח עד ליום פרישתו של המבוטח , גובה סכום התשלומים שהתקבלו בכל משך תקופת הביטוח , הרווחים שנצברו מסכום התשלומים בפוליסה , גובה דמי ניהול של חברת הביטוח , וכו'…

עוד כתבות שיענינו אותך:
עוד אתרים מענינים: בית השקעות, עופר אלשיך