חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני מגלם בשמו את מהותו הכללית. חיסכון זה נותן הגנה במצב שבו חלילה האדם נשאר ללא אמצעים כלכליים מסיבות שאינן תלויות בו. הראשונה היא אובדן כושר עבודה או נכות. השנייה בעת פרישתו מהעבודה והסיבה השלישית בזמן פטירה שאז ייתכן שהתלויים בו יישארו ללא משען ותמיכה כספיים.

סוגי החיסכון הפנסיוני בארץ המעניקים מענה לבעיות אלו הם:
ביטוח מנהלים – חסכון המיועד לשכירים, בו מפקידים השכירים והמעביד כ- 20% מהשכר החודשי, כחסכון לעת הפרישה, חלק מהחיסכון הוא עבור ביטוחים כמו ביטוח חיים או ביטוח אובדן כושר עבודה (כסף שהופקד מה- 1.1.08 אפשר לקבל רק כקצבה.)
קרן פנסיה – בקרן הפנסיה מפקידים השכירים והמעביד בין 10% ל- 20% לחודש. העצמאים מפקידים כ- 15% מהכנסותיהם עבור קצבת פרישה. קרנות הפנסיה המקיפות כוללות גם ביטוחים כמו ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה.
קופת גמל – הן חסכון לקצבת הפרישה, ללא כל ביטוח נלווה.

החוק דורש שלכל העובדים בישראל יהיה איזה שהוא חיסכון פנסיוני, העניין הוא שרבים מהעובדים אפילו לא יודעים איפה נמצא חסכון זה ומה המרכיבים שלו ורק מסתפקים בידיעה שיש 'באיזה שהוא מקום' חיסכון עבורם לזמן הפרישה, זוהי טעות חמורה ביותר מאחר שההשתתפות האקטיבית מצד השכיר או העצמאי בחסכון הפנסיוני שלו תאפשר לו קבלת תשואות יפות יותר ואולי אפילו בטוחות יותר.

הזמן לבדוק את החיסכון הפנסיוני הוא כאשר מחליפים מקום עבודה, או כשהסטאטוס האישי משתנה, נישואין, גירושין או ילדים שנוספו למשפחה. זמן אחר שבו אפשר לבדוק את החיסכון הפנסיוני הוא כאשר מתחילים עסק עצמאי או כשעצמאי מחליט שעדיף להיות שכיר.

התנודות בשוק ההון והחוקים שמשתנים מידי פעם משפיעים על החיסכון הפנסיוני, לכן טוב לעקוב לבדוק ולעדכן לפחות פעם בשנתיים שלוש את מצב החיסכון הפנסיוני גם אם אין שינויים במקום העבודה או במצב המשפחתי.

החוק החדש שם למעשה בידי השכיר את האחריות לחיסכון הפנסיוני שלו, אפילו אם במקום העבודה יש קרן חסכון קולקטיבית, אי אפשר לחייב את העובד להצטרף אליה, יש לו את הזכות המלאה לבחור במסלול פרטי משלו.

החיסכון הפנסיוני מאפשר שקט וחירות נפשיים – אל תחכו לרגע האחרון.

 | ניהול תיקי השקעות |קרן נאמנותעופר אלשיך | רכב למכירה |
לבנת פורן